Documentatie & Formulieren

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument

Binnen de assurantiebranche is de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) van kracht. De Wft eist dat consumenten, voorafgaand aan het totstandkomen van een overeenkomst, inzicht krijgen in de aard van de dienstverlening die wij u bieden. Wij hechten veel waarde aan goede voorlichting op het gebied van financiële producten en trachten derhalve zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de Wft.

In onze Dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij RWS Advies. Hier treft u de kerngegevens van ons kantoor aan zoals onze adresgegevens, openingstijden en klachtenregeling. Informatie over hoe wij werken en hoe wij worden beloond kunt u terugvinden in het Dienstverleningsdocument.

De complete tekst van de Dienstenwijzer en het Dienstverleningsdocument kunt u opvragen bij ons kantoor (info@rwsadvies.nl) of u kunt ze hieronder downloaden als PDF

Formulieren